Видяна 124 пъти

Информационна среща за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради – Сандански

Община Сандански ще проведе информационна среща във връзка с новата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

Тя ще се проведе на 19 януари (четвъртък) от 18:00 часа в Големия салон на Дома на културата.

Община Сандански приканва всички управители на сдружения на собственици и домоуправители на многофамилни жилищни сгради, както и граждани живеещи в многофамилни жилищни сгради, да се включат в срещата.

Ще бъдат представени основните изисквания и условия за кандидатстване по програмата, а присъстващите ще могат да зададат конкретни въпроси относно реализацията ѝ.

Заявлението за участие с необходимите приложения се подава в срок до 17,00 ч. на 10.05.2023 г. на адрес: Община Сандански, бул. „Свобода” №14, в деловодството на Общинска администрация Сандански от 8:00 – 17:00 всеки работен ден.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ

По тази процедура са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:

  • броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
  • проектирани са преди 26 април 1999 г.

Община Сандански уточнява, че документите и актуална информация за кандидатстване в програмата са публикувани на сайта на община Сандански, на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и в портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз.

Информацията е качена в раздел ПРОГРАМИ – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСЖ ПО ПВУ, в сайта на община Сандански.