Видяна 102 пъти

ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ ПОЛЕНИЦА – ДЖИГУРОВО!

Един от натоварените пътни участъци в община Сандански, основна транспортна връзка между селата Поленица и Джигурово, ще бъде цялостно ремонтиран и рехабилитиран.
Проектът на община Сандански получи одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ и в момента тече процедура по избор на изпълнител. След успешно и законосъобразно приключване на текущата процедура, ще се пристъпи към строително – ремонтните дейности, които включват:
– Полагане на нова асфалтовата настилка и рехабилитация на съществуващата;
– Фрезоване покрай бордюри и зауствания;
– Направа на втори битумен разлив;
– Оформяне на банкети с несортиран камък;
– Полагане на пътна маркировка.
Дължината на участъкът, който ще бъде ремонтиран е 2410 м., а стойността на одобрения проект 576 214,85 лв. с ДДС.
Пътят, предвиден за ремонт, е важна транспортна връзка, свързващ селата Поленица, Ласкарево, Белевехчево и Джигурово, а неговата рехабилитация ще създаде по-добри и оптимални условия за жителите на населените места.