Видяна 111 пъти

ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА ПЪТЯ ПОЛЕНИЦА – ДЖИГУРОВО!

Днес бе поставено символично начало на строително – ремонтните дейности по реконструкцията и рехабилитацията на пътя, свързващ с. Поленица и с. Джигурово.

Символичната „първа копка“ бе направена от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, архиерейският наместник Георги Танчев и представител на фирмата – изпълнител.

С изпълнението на проекта,  един от натоварените пътни участъци в община Сандански, основна транспортна връзка между селата Поленица и Джигурово, ще бъде ремонтиран и рехабилитиран. Общата дължина на пътния участък е 2410 м., от които ще бъдат ремонтирани 1650 м., които са в лошо състояние и пътната настилка е компрометирана.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше подписан между Община Сандански, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – МИГ Сандански и ще бъде финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“.

Общата стойност на строително – монтажните работи  е 479 763 лева без ДДС, като финансирането от Държавен фонд „Земеделие“ е: 265 478 лв. без ДДС, а от община Сандански: 214 284 лв. без ДДС.

Изпълнител на строително – монтажните дейности е: „РАСТЕР – ЮГ“ ООД, а срокът за приключването им е 300 календарни дни.

Проектът предвижда:

– Частични ремонти на асфалтовата настилка между селата Джигурово и Поленица;

– Почистване на съществуващата настилка;

– Фрезоване покрай бордюри и зауствания;

– Изкърпване на разрушена асфалтова настилка ;

– Направа на втори битумен разлив;

– Изкоп за настилка в банкети;

– Оформяне на банкети с несортиран камък;

– Полагане на пътна маркировка;

– Полагане на нова асфалтова настилка в участъците с износена асфалтова настилка;

Реализирането на инфраструктурния проект ще благоприятства достъпността на района, ще подобри връзките между населените места в община Сандански, ще подобри условията за живот на местното население и ще повиши безопасността и сигурността на водачите на моторни превозни средства.