Видяна 57 пъти

ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ОБЩЕЖИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ“, ГРАД САНДАНСКИ

Днес бе поставено символично начало на строително – монтажните дейности по цялостната реконструкция и оборудване на ученическите общежития на ЗПГ „Климент Тимирязев“ в град Сандански.
Символично начало на строителните дейности бе дадено от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов след отслужен водосвет от архиерейския наместник отец Георги Танчев.
Сградата, която изцяло ще придобие нов облик и ще се превърне модерно и съвременно ученическо общежитие, е построена преди повече от 43 години и в момента се нуждае от основен ремонт и рехабилитация.
В края на миналата година община Сандански бе одобрена за финансиране на проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост, като стойността на строително-ремонтните дейности и оборудване е 4 614 281 лв. без ДДС.
Изпълнител: „Вейл Конструкции“ ЕООД.
Проектът предвижда:
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включващи: топлинно изолиране на външни стени, покрив, под, дограма и вътрешни стени;
Модернизация на системите за отопление и осветление;
Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление;
Изпълнение на СМР по електро, ВиК, отопление, вентилация, климатизация, пожароизвестяване;
Пълна подмяна на съществуващото оборудване и обзавеждане на всички вътрешни помещения, като в тях след цялостния им ремонт, ще се монтира ново обзавеждане (шкафове, гардероби, легла, бюра със столове, дивани и друга мебел), както и съответното оборудване (хладилници, телевизори и друга техника за осигуряване на съвременни условия за живот на учениците);
Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа;
Монтиране на пожароизвестителна система;
Обновяване на системата за мълниезащита и подмяна на асансьорната уредба;
Съгласно изискванията ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания и ще се обновят околните външни пространства.
С прилагане на всички дейности за енергийна ефективност ще се подобри не само цялостният облик на сградата, но и ще се ограничат разходите по нейната поддръжка.
Ще бъдат създадени условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка, и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
На събитието присъстваха и ученици, учители и зам.-директора «Учебна дейност» на ЗПГ «Климент Тимирязев» – Илияна Москова.