Видяна 1 106 пъти

Заповед на РЗИ – Благоевград с връщане на част от противоепидемичните мерки в община Сандански

От утре, 11.03.2021 г. /четвъртък/ влизат в сила част от противоепидемични мерки на територията на община Сандански. Мерките ще са в сила до 24.03.2021 г.

С новата заповед се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от 5 до 12 клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие . Обучението ще се извършва в електронна среда от разстояние.

Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Преустановяват се присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, в това число – кина, театри, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и др.

Ограничава се организирането и провеждането на масови мероприятия на открито и закрито /концерти, изложения, събори, празници, панаири и други/.

Преустановяват се всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито.

Преустановяват се посещенията на фитнес центрове и залите за групови занимания.

Преустановява се работата след 22:00 ч. на всички заведения за хранене и развлечения, и питейни заведения.

Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 10 човека.

С цялата Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на Директора на РЗИ – Благоевград може да се запознаете от линка  >>> Заповед.