Видяна 271 пъти

График за предаване на изборните книжа и материали от РИК и Община Сандански на членовете на СИК

Предаването на изборните книжа и материали от  РИК и Община  Сандански на членовете на всички СИК ще се осъществи на 08/06/2024 г. в залата на Общински съвет Сандански, находяща се на бул. „Свобода“ №14, по следния график:

Час на предаване СИК Населено място СИК Номера
От 12:00ч. до 13:30ч. Хърсово №014000055
Катунци №014000059 и №014000060
Яново №014000061
Петрово №014000062
Калиманци №014000063
Горно Спанчево №014000064
Пирин №014000065
Черешница №014000066
Враня №014000067
Ново Ходжово №014000068
От 13:30 ч. до 14:30 ч. Джигурово №014000040
Дамяница №01400042 и №014000043
Ново Делчево №014000044 и №014000045
Ласкарево №014000048
Ладарево №014000049
Спатово №014000050
Хотово №014000051
Лозеница №014000052
Зорница №014000053
Виногради №014000054
Левуново №014000056
Кърланово №014000058
Склаве №014000046 и №014000047
Мелник №014000057
От 15:00 ч. до 18:00 ч. СИК на територията на гр. Сандански №014000001 до №014000031
Плоски; №014000032
Вълково; №014000033
Струма; №014000034
Лебница; №014000035
Лиляново; №014000036
Дебрене; №014000037
Поленица; №014000038 и №014000039
Лешница; №014000041