Видяна 96 пъти

В САНДАНСКИ ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ!

По програма за финансиране на проекти за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2022 г., в община Сандански ще бъдат реализирани 4 проекта. Археологически музей – Сандански участва като партньор на НАИМ при БАН по 3 проекта:

– Теренни археологически издирвания в община Сандански (землищата на селата Поленица и Ласкарево);

– Недеструктивни проучвания на укрепен обект „Св. Спас“ в землището на с. Ласкарево, общ. Сандански, обл. Благоевград;

– Църква „Св. Богородица“ – енорийски храм на историческия квартал „Армения“ (АР „Античен, средновековен и възрожденски град Мелник, северен склон на възвишението „чатала“, сектор „Туристическа хижа“).

Археологически музей – Сандански самостоятелно е одобрен за финансиране за недеструктивни проучвания на Антична вила при с. Плоски, община Сандански.

Община Сандански осигурява съфинансиране за археологическото проучване на църква «Света Богородица» в град Мелник.

Четирите проекта са част от дългосрочна програма за развитие на археологическите обекти и научни разработки в областта на историята и археологията в региона