Видяна 70 пъти

ВАЖНО! Поради голямата площ и малкият времеви прозорец за работа, третирането срещу марокански скакалци в районите на селата Любовка, Джигурово, Ладарево и Лешница продължава и на 25 и 26 юни (вторник и сряда)!

Процесът ще се извършва сутринта – от 05:00 часа до 10:00 часа. Препаратът, който ще се използва, е щадящ, но е желателно животните да не бъдат пускани извън стопанствата в часовете на третиране. Същото е препоръчително и за пчелите.
Третирането на площите се извършва на база направени многократни обследвания в общините Петрич и Сандански по заповед на директора на Българска агенция по безопасност на храните. Установява се масово намножаване на марокански скакалци. За територията на общините Петрич и Сандански на този етап не е установено нападение върху земеделски култури, засегнатите площи са основно пустеещи имоти, пасища и ливади, констатират при проверките на място от БАБХ.