Видяна 236 пъти

ВАЖНО! ОТ ПОНЕДЕЛНИК СЕ ВЪВЕЖДА ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦИ В ГРАД САНДАНСКИ!

Във връзка с подобряване организацията на движение, от понеделник – 13 ноември, някои улици в град Сандански ще бъдат еднопосочни:
Ул. „Георги Казепов“;
Ул. „Даскал Козарев“;
Ул. „Даме Груев“;
Ул. „Княз Борис“;
Ул. „Васил Левски“;
Ул. „Грамос“;
Ул. „Самуил“.
Новата организация на движение е обозначена с пътни знаци и съгласувана с КАТ – Благоевград.