сряда, 05.12.2012

Централа: 0746 89099
Адрес: Сандански 2800, бул. Свобода № 14

Работно време: 08:00 ч – 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.

Имейл:  oba@sandanski.bg
Имейл: oba_sandanski@abv.bg

БУЛСТАТ: 000024955

 

 

Център за административно обслужване:

Работно време:

Понеделник-Петък: 08:00 ч. – 16:30 ч. (без прекъсване)

Всеки последен работен ден от месеца работното време на гишета „Каса“ е от

08.00 ч.  до 14.00 ч. (без прекъсване)

Гражданско състояние и регистрация

Тел: 0746/ 89092

Деловодство

Тел: 0746/ 89097

Местни данъци и такси

Тел: 0746/ 89016, 0746/89100

 

Синя зона COVID-19