Уведомление за провеждане на консултации за състава на СИК

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ДПС”

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

ДО РЪКОВОДСТВОТО

НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

 

Относно: Предстоящи избори за общински съветници и за кметове

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година с Указ №163/10.07.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.56/16.07.2019 година) и в изпълнение на т.6 от Решение №632-МИ/20.08.2019 година на ЦИК, Ви уведомявам, че на 25.10.2019 година (петък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж в сградата на община Сандански (бул. „Свобода” №14) ще се проведат консултации за сформиране състава на СИК на територията на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, град Сандански.

На консултациите присъстващите трябва да представят  писмено предложение за състава на СИК в лечебното заведение, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага. Секционната избирателна комисия се състои от 7 (седем) членове – председател, заместник – председател, секретар и четирима членове.

Приложение: Заповед № АПИОЧР-144/24.10.2019 г.- Заповед за образуване на СИК          

За кмет на община Сандански

ВАНГЕЛ АНТАЛАВИЧЕВ – ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ФСДИР“

(съгласно Заповед №АПИОЧР-126/20.09.2019 година на кмет на община Сандански)

Настоящото уведомление е публикувано на интернет страницата на община Сандански, както и на информационното табло в сградата на община Сандански, бул. „Свобода“ №14.