Съобщение до всички членове на СИК за провеждане на обучение

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година,  Общинска избирателна комисия Сандански ще проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Сандански по следния график :

  1. На 20.10.2019 г. (неделя), 10.30 ч., в с. Катунци  училище „Христо Ботев“ (училищен стол) – членове на СИК от избирателните секции в с.Катунци, с.Хърсово, с.Яново, с.Петрово, с.Голешово, с.Калиманци, с.Горно Спанчово, с.Пирин, с.Черешница, с.Враня и с. Ново Ходжово;
  2.  На 20.10.2019 г. (неделя), 13.00 ч., в с. Склаве – сградата на кметството – членове на СИК от избирателните секции в с.Склаве, с.Джигурово, с.Дамяница, с.Ново Делчево, с.Ласкарево, с.Ладарево, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница, с.Виногради, с.Левуново, с.Кърланово, с.Сугарево, с.Любовище, с.Любовка, с.Горна Сушица и гр.Мелник;
  3. На 20.10.2019 г. (неделя), 17.00 ч., в гр.Сандански, Голяма зала в Дом на културата – членове на СИК от избирателните секции в гр.Сандански, с.Плоски, с.Вълково, с.Струма, с.Лебница, с.Лешница, с.Дебрене, с. Поленица, с.Лиляново и ПСИК.

Съгласно т.1.2. от Решение №659/23.08.2019г. на ЦИК, на участвалите в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 лв., като присъствието на членовете на СИК ще се удостовери с регистрация по списък.

Общинска администрация – Сандански