Заповед за преустановяване използването на заснемащи устройства в изборните помещения

Заповед № АПИОЧР-146/25.10.2019 г. на осн. чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 1444 – МИ/18.10.2019 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване на волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове може да бъде изтеглена ТУК.