Заповед за забрана продажбата на спиртни напитки

Заповед № АПИОЧР-147/25.10.2019 г. на осн. чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. с Указ № 163/ 10.07.2019 г. на Президента на Република България /ДВ, бр. 56/16.07.2019 г./ може да бъде изтеглена ТУК.