График на транспорт, осигурен за лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат възможност да организират придвижването си

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за кметове – втори тур, на 03 ноември 2019 г.  Ви уведомяваме, че община Сандански осигурява транспорт на лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат възможност да организират придвижването си до секцията, в която ще гласуват, съобразно следния график :

За района на с.Катунци:

от с. Златолист до с.Враня СИК 72 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.00ч.

от с. Лехово до с.Яново СИК 72 – 10.00ч. 15.00ч.

от с. Бельово до с.Калиманци СИК 68 – 09.00ч. и 13.00ч.

от с. Храсна до с.Г.Спанчево СИК 69 – 08.00ч. и 16.00ч.

от с. Ковачево до с.Черешница СИК 71– 10.00ч. 12.00ч. и 15.00ч.

от с. Пиперица до с. Враня СИК 72 – 08.00ч. и 16.00ч.

отговорници за извозване на избирателите – Цветан Запрев и Стоян Танушев.


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за кметове – втори тур, на 03 ноември 2019 г.  Ви уведомяваме, че община Сандански осигурява транспорт на лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат възможност да организират придвижването си до секцията, в която ще гласуват, съобразно следния график :

 За района на гр.Мелник:

от с. Кашина до с.Любовище СИК 60 – 08.00ч. 10.00ч. 16.00ч.

от  с.Рожен  до с. Любовище СИК 60 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.30ч.

от с. Долене до с. Сугарево СИК 59 – 08.00ч. и 10.00ч. отговорник Наско Петев.


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за кметове – втори тур, на 03 ноември 2019 г.  Ви уведомяваме, че община Сандански осигурява транспорт на лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат възможност да организират придвижването си до секцията, в която ще гласуват, съобразно следния график :

За района на с. Дебрене

от с. Вихрен до с.Дебрене СИК 37 – 08.00ч.

от с. Г. Цалим до с.Дебрене СИК 37 – 08.15 ч. 14.00ч.

от с. М. Цалим до с.Дебрене СИК 37 – 08.30ч. 09.30ч. и 14.30ч.

от с. Бождово до с.Дебрене СИК 37 – 09.00ч. отговорник- Николай Николов.


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за кметове – втори тур, на 03 ноември 2019 г.  Ви уведомяваме, че община Сандански осигурява транспорт на лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, но нямат възможност да организират придвижването си до секцията, в която ще гласуват, съобразно следния график :

За с. Кръстилци

от с. Кръстилци до гр. Сандански СИК 001 гр. Сандански – 09.00ч., 12.00ч., 15.00ч. отговорник Илия Патронски.