График за транспорт на членовете на СИК в предизборния ден /02.11.2019 г./ за получавене на изборни книжа и материали от ОИК Сандански

ТРАНСПОРТЕН  ГРАФИК  ЗА  ИЗВОЗВАНЕ  НА  ЧЛЕНОВЕ  НА  СИК  В  ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ  ПОЛУЧАВАНЕ  НА  ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  ОТ  ОИК  ГР. САНДАНСКИ

 

№ НА СИК НАСЕЛЕНО  МЯСТО ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
070 с. Пирин 12:00ч.
069 с. Горно Спанчево 12:00ч.
071 с. Черешница 12:00ч.
068 с. Калиманци 12:00ч.
063 с. Катунци 12:30ч.
064 с. Катунци 12:30ч.
067 с. Голешово 12:00ч.
066 с. Петрово 12:00ч.
067 с. Яново 12:00ч.
073 с. Ново Ходжово 12:00ч.
072 с. Враня 12:30ч.
055 с. Хърсово 12:30ч.
     

 ТРАНСПОРТЕН  ГРАФИК  ЗА  ИЗВОЗВАНЕ  НА  ЧЛЕНОВЕ  НА  СИК  В  ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ  ПОЛУЧАВАНЕ  НА  ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  ОТ  ОИК  ГР. САНДАНСКИ

№ НА СИК НАСЕЛЕНО  МЯСТО ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
057 гр. Мелник 14:00ч.
059 с. Сугарево 14:00ч.
060 с. Любовище 14:00ч.
058 с. Кърланово 14:00ч.
052 с. Лозеница 14:00ч.
054 с. Виногради 14:00ч.
062 с. Горна Сушица 14:00ч.
048 с. Ласкарево 14:00ч.
061 с. Любовка 14:00ч.
049 с. Ладарево 14:00ч.
040 с. Джигурово 14:00ч.
053 с. Зорница 14:00ч.
051 с. Хотово 14:00ч.
050 с. Спатово 14:00ч.
046 с. Склаве 14:30ч.
047 с. Склаве 14:30ч.
044 с. Ново Делчево 14:30ч.
045 с. Ново Делчево 14:30ч.
042 с. Дамяница 14:30ч.
043 с. Дамяница 14:30ч.
056 с. Левуново 14:30ч.

 ТРАНСПОРТЕН  ГРАФИК  ЗА  ИЗВОЗВАНЕ  НА  ЧЛЕНОВЕ  НА  СИК  В  ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ  ПОЛУЧАВАНЕ  НА  ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  ОТ  ОИК  ГР. САНДАНСКИ

№ НА СИК НАСЕЛЕНО  МЯСТО ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
038 с. Поленица 16:00ч.
039 с. Поленица 16:00ч.
037 с. Дебрене 16:00ч.
036 с. Лиляново 16:00ч.
041 с. Лешница 16:00ч.
035 с. Лебница 16:00ч.
034 с. Струма 16:00ч.
033 с. Вълково 16:00ч.
032 с. Плоски 16:00ч.