Консултации за определяне състава и разпределението на местата в ОИК на територията на община Сандански

CCI20082015 CCI20082015_0001