Заповед на кмета на общината за образуване и утвърждаване на избирателните секции в община Сандански. Приложения.

Заповедта може да бъде изтеглена като кликнете върху нея – Заповедта

Приложения /неразделна част от заповедта/.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 42 43 46 47 48 49 50 51 60 61 68 69