СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ИЗТЕКЪЛ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 година, разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Решение №765-ПВР/НС/20.10.2021 година на ЦИК, уведомяваме избирателите на територията на община Сандански, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност (лична карта или личен (зелен) паспорт за страната) е изтекъл или изтича в периода от 13.03.2020 година до изборния ден включително, че имат право да гласуват на изборите, като удостоверяват самоличността си с тези лични документи, без да е необходимо да представят пред съответната Секционна избирателна комисия удостоверение за издаване на лични документи от Районно управление – Сандански.