Съобщение до избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 година съответно с Решение на Народното събрание от 02.09.2021 година (обн. ДВ, бр.73/03.09.2021 година) и с Указ №245/14.09.2021 година на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.3977/16.09.2021 година), на основание чл.10, ал.1 и чл.235, ал.1 от Изборния кодекс и в изпълнение на т.14 от Решение №764-ПВР/НС/20.10.2021 година на ЦИК, са определени следните избирателни секции на територията на община Сандански, които да бъдат определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването:

  1. Избирателна секция №014000001 с адрес: ж.к. „Спартак“, бл.35, град Сандански;
  2. Избирателна секция №014000017 с адрес: ул. „Св. Св. Козма и Дамян“ №19, град Сандански;
  3. Избирателна секция №014000030 с адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №9, град Сандански.

Служебният автомобил, който ще бъде ангажиран да превозва избирателите, изявили желание да гласуват в една от трите избирателни секции или в избрана от тях друга подходяща секция (чл.235, ал.3 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №764-ПВР/НС/20.10.2021 година на ЦИК) е „Дачия“ с регистрационен номер Е 5771 МА.

Телефонният номер в Общинска администрация – Сандански, на който желаещите да гласуват в тези избирателни секции могат да подават заявка в изборния ден (11.07.2021 година) е 0882050162, от 07.00 часа до 18.00 часа.