Съобщение до избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители насрочени на 14.11.2021 година:

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация може да бъде осъществена и чрез попълване  и подаване на следната бланка-образец на заявление: Бланка.