Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.