Заповед на кмета на община Сандански за образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Заповед № АПИОЧР-132/10.11.2021 г. може да бъде изтеглена ТУК.