Съобщение до избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес

Във връзка с предстоящите избори за  Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 година, уведомяваме всички избиратели на територията на община Сандански, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, че могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. За целта е необходимо:

Да имат направена регистрация по настоящ адрес в съответното населено място в община Сандански;

Да подадат заявление по образец (Приложение №21-НС от изборните книжа). Приложение №21 – НС!

Заявлението се подава до кмета на община Сандански и/или до кмета/кметския наместник на населеното място.

Срокът за подаване на заявлението е не по късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023/до 17:00ч/ година включително.

Заявлението може да бъде подадено:

  • на място в Общинска администрация – Сандански или съответното кметство;
  • по електронен път (попълнено, подписано от заявителя и сканирано) на електронната поща на община Сандански – oba_sandanski@abv.bg;
  • по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като се вписват данните на заявителя и се посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.