Съобщение дo избирателите, спрямо които са допуснати грешки и непълноти в избирателния списък

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на Република България, насрочени за 02.04.2023 година уведомяваме, че избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Срок до 25.03.2023 г.

Приложение – №17-НС може да бъде изтеглено ТУК.