Заповед за утвърждаване на номер, обхват и адрес на избирателна секция в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“

Заповед № АПИОЧР-37/27.03.2023 г. може да бъде изтеглена ТУК.