ОБНОВЕН! ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ – 1 април

  1. Предаването на изборните материали ще се извърши на 01.04.2023г. по график както следва:

 

  • За района на с. Катунци на 01.04.2023г. от 13.30ч. до 15.00ч. в сградата на кметство Катунци, обредна зала – за следните секции – с.Катунци СИК- 59 и СИК-60, с. Хърсово СИК – 55, с. Яново СИК – 61, с.Петрово СИК – 62, с. Калиманци СИК – 63, с.Горно Спанчево СИК – 64, с. Пирин СИК-65, с. Черешница СИК – 66, с.Враня СИК – 67, с. Ново Ходжово СИК – 68 – технически отговорници – Красимир Кисов, Цветан Запрев и Иван Коричков.
  • За района на гр. Мелник на 01.04.2023г. от 15.30ч. до 16.30ч. в сградата на кметство с. Склаве – за следните секции – с. Джигурово СИК – 40, с. Дамяница СИК 42 и СИК – 43, с. Ново Делчево СИК – 44, и СИК – 45, с. Склаве СИК – 46 и СИК – 47, с. Ласкарево СИК – 48, с. Ладарево СИК- 49, с. Спатово СИК – 50, с. Хотово СИК – 51, с. Лозеница СИК-52, с.Зорница СИК – 53, с.Виногради СИК-54, с.Левуново СИК – 56,  гр. Мелник СИК – 57, с. Кърланово СИК – 58 -технически отговорник Сашо Филипов.
  • За района на гр. Сандански от СИК- 01 до СИК-31 и СИК-69 на 01.04.2023г. от 17.00ч. в сградата на Общинска Администрация в Залата на Общински съвет – всички градски секции както и за селата – Плоски СИК-32, Вълково СИК – 33, Струма СИК-34, Лебница СИК-35, Дебрене СИК-37, Поленица СИК-38 и СИК – 39, Лиляново СИК-36, с. Лешница СИК-41.