Заповед за утвърждаване на номер, обхват и адрес на избиралтена секция в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“

Заповед № АПИОЧР-78/26.09.2022 г. може да бъде изтеглена от ТУК.