Видяна 197 пъти

График за извозване на избиратели до изборни секции на 02.10.2022г.

За района на с.Катунци:

от с. Златолист до с.Катунци СИК 59 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.00ч.

от с. Лехово до с.Петрово СИК 62 – 10.00ч. 15.00ч.

от с. Голешово до с.Петрово СИК 62 – 10.00ч. 15.00ч.

от с. Бельово до с.Калиманци СИК 63 – 09.00ч. и 13.00ч.

от с. Храсна до с.Г.Спанчево СИК 64 – 08.00ч. и 16.00ч.

от с. Ковачево до с.Черешница СИК 66– 10.00ч. 12.00ч. и 15.00ч.

от с. Пиперица до с. Катунци СИК 59 – 08.00ч. и 16.00ч.

Отговорници за извозване на избирателите – Цветан Запрев и Иван Коричков.

 

За района на гр.Мелник:

 

от с. Кашина до с.Кърланово СИК 58 – 08.00ч. 10.00ч. 16.00ч.

от  с.Рожен  до с. Кърланово СИК 58 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.30ч.

от с.Любовище до с. Кърланово СИК 58 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.30ч.

от с. Сугарево до с. Кърланово СИК 58 – 09.00ч. 11.00ч. и 16.30ч.

от с. Долене до с. Кърланово СИК 58– 08.00ч. и 10.00ч. отговорник Сащо Филипов.

от с. Горна Сушица до с. Ласкарево СИК 48 – 08.30ч. 09.30ч. и 14.30ч.

от с. Любовка до с. Ладарево СИК 49 – 08.30ч. 09.30ч. и 14.30ч.

За района на с. Дебрене

от с. Вихрен до с.Дебрене СИК 37 – 08.00ч. 08.30ч. 09.30ч. и 14.30ч.

от с. Г. Цалим до с.Дебрене СИК 37 – 08.15 ч. 14.00ч.

от с. М. Цалим до с.Дебрене СИК 37 – 08.30ч. 09.30ч. и 14.30ч.

от с. Бождово до с.Дебрене СИК 37 – 09.00ч. отговорник- Ивайло Мицев.

 

За с. Кръстилци

от с. Кръстилци до с. Струма СИК 34 – 09.00ч., 12.00ч., 15.00ч. отговорник Величка Каталска.

За с. Стожа до с. Лиляново СИК 36 – 09.00ч., 12.00ч., 15.00ч.