Съобщение за провеждане на консултации за сформиране състава на новообразувана СИК на територията на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“

Съобщение с изх. № 4800-44/06.07.2021 г. може да бъде изтеглено ТУК.