Съобщение за график, по който ще се проведе раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочен за 11.07.2021 година с Указ №130/10.05.2021 година на Президента на Република България (ДВ, бр.39/12.05.2021 година) община Сандански уведомява политическите партии и коалиции, имащи право на членове в СИК, както и всички членове на СИК в общината, че раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански и представители на РИК – Благоевград ще се проведе по следния график:

  1. На 10.07.2021 година (събота) от 13.00 ч. до 14.30 ч. в сградата на кметство село Катунци (Обредна зала)всички СИК за избирателните секции в селата: Катунци – СИК №063 и СИК №064, Хърсово – СИК №055, Яново – СИК №065, Петрово – СИК №066, Голешово – СИК №067, Калиманци – СИК №068, Горно Спанчево – СИК №069, Пирин – СИК №070, Черешница – СИК №071, Враня – СИК №072 и Ново Ходжово – СИК №073.
  2. На 10.07.2021 година (събота) от 15.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на кметството в село Склаве (Кино зала)всички СИК за избирателните секции в селата: Джигурово – СИК №040, Дамяница – СИК №042 и СИК №043, Ново Делчево – СИК №044 и СИК №045, Склаве – СИК №046 и СИК №047, Ласкарево – СИК №048, Ладарево – СИК №049, Спатово – СИК №050, Хотово – СИК №051, Лозеница – СИК №052, Зорница – СИК №053, Виногради – СИК №54, Левуново – СИК №056, Кърланово – СИК №058, Сугарево – СИК №59, Любовище – СИК №060, Любовка – СИК №061, Горна Сушица – СИК №062 и гр. Мелник – СИК №57;
  3. На 10.07.2021 година (събота) от 17.00 ч. в сградата на община Сандански (Заседателна зала на Общински съвет)всички СИК за избирателните секции в град Сандански – от СИК №001 до СИК №031 включително, както и в селата: Плоски – СИК №032, Вълково – СИК №033, Струма – СИК №034, Лебница – СИК №035, Лешница – СИК №041, Дебрене – СИК №37, Поленица – СИК №038 и СИК №039 и Лиляново – СИК №036;

Членовете на СИК трябва да присъстват в съответните населени места (съобразно графика), за да получат изборните книжа и материали, необходими за нормалното протичане на изборния ден и работата на СИК.

Транспортът на комисиите до съответните изборни помещения се осигурява от община Сандански, съвместно с органите на МВР.

Часът на тръгване от град Сандански за първото направление (село  Катунци) е 12.20 часа.

 

                                                 Общинска администрация – Сандански