СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИ, ЧИИТО ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ СА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ВАЛИДНОСТ

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 година, разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и РЕШЕНИЕ № 238-НС, София, 16 юни 2021 г.година на ЦИК, уведомяваме избирателите на територията на община Сандански, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност (лична карта или личен (зелен) паспорт за страната) е изтекъл или изтича в периода след 13.03.2020 година, че имат право да гласуват на изборите, като удостоверяват самоличността си с тези лични документи, без да е необходимо да представят пред съответната Секционна избирателна комисия удостоверение за издаване на лични документи от Районно управление – Сандански.

Линк към решение 238-НС 16/06/2021

https://www.cik.bg/bg/decisions/238/2021-06-16