Съобщение за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за разпределение на местата в СИК в Арест – Сандански, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочен за 26.05.2019 година с Указ №53/19.03.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.24/22.03.2019 година) и във връзка с образуваните избирателни секции на територията на Арест – Сандански, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, филиал Сандански, каним политическите партии и коалиции, имащи право на членове в СИК на територията на Община Сандански на консултации за разпределение на местата в комисиите.

Консултациите ще се проведат на 21.05.2019 г. /вторник/ от 15:00 ч. в Заседателната зала, ет. 2 в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода“ 14.