Съобщение за обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК)

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 година уведомяваме Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Сандански, че представители на Районната избирателна комисия – Благоевград ще проведат обучение на членовете на комисиите:

Дата: 18.05.2019 година (събота)

Час: 11.00 часа

 Място: град Сандански, Голяма зала в Дом на културата, пл. „България“ №1 

     Общинска администрация организира транспорт за членовете на СИК от други населени места от общината до град Сандански и обратно, както следва:

Час на тръгване: от село Катунци9.30 часа

Час на тръгване: от село Склаве10.00 часа

Общинска администрация – Сандански

 


 гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg