Съобщение за график, по който ще се проведе раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочен за 26.05.2019 година с Указ №53/19.03.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.24/22.03.2019 година) община Сандански уведомява политическите партии и коалиции, имащи право на членове в СИК, както и всички членове на СИК в общината, че раздаването на изборните книжа и материали от Общинска администрация – Сандански и представител на РИК – Благоевград ще се проведе по следния график:

  1. На 25.05.2019 година (събота) от 12.30 ч. до 13.30 ч. в сградата на кметство село Катунци (Обредна зала)всички СИК за избирателните секции в селата: Катунци, Хърсово, Яново, Петрово, Голешово, Калиманци, Горно Спанчево, Пирин, Черешница, Враня и Ново Ходжово.
  2. На 25.05.2019 година (събота) от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на кметството в село Склаве (Кино зала)всички СИК за избирателните секции в селата: Джигурово, Дамяница, Ново Делчево, Склаве, Ласкарево, Ладарево, Спатово, Хотово, Лозеница, Зорница, Виногради, Левуново, Кърланово, Сугарево, Любовище, Любовка, Горна Сушица и гр. Мелник;
  3. На 25.05.2019 година (събота) от 16.30 ч. в сградата на община Сандански (Заседателна зала на Общински съвет)всички СИК за избирателните секции в град Сандански, както и в селата: Плоски, Вълково, Струма, Лебница, Лешница, Дебрене, Поленица и Лиляново;

Членовете на СИК трябва да присъстват в съответните населени места (съобразно графика), за да получат изборните книжа и материали, необходими за нормалното протичане на изборния ден и работата на СИК.

Транспортът на комисиите до съответните изборни помещения се осигурява от община Сандански, съвместно с органите на МВР.

Общинска администрация – Сандански


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg