Справка по ЕГН за мястото на гласуване

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочен за 26.05.2019 година с Указ №53/19.03.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.24/22.03.2019 година) община Сандански уведомява, че на следния интернет адрес https://www.grao.bg/elections може да направите справка за номера и адреса на СИК.

Въвеждайки в съответните полета: Вашето ЕГН, собствено име и 5 цифрен уникален защитен код, системата ще изведе автоматично подробна информация, относно това къде имате право да упражните своя вот в изборния ден.