Заповед на кмета за образуване на избирателни секции на територията на лечебните заведения

Заповед № АПИОЧР-58/20.05.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.