Заповед на кмета за забрана продажбата на спиртни напитки в магазини, заведения и други обществени места

Заповед № АПИОЧР-67/23.05.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.