Заповед за утвърждаване на избирателна секция в Арест – Сандански

Заповед № АПИОЧР-51/16.05.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.