Заповед за преустановяване използването на заснемащи устройства в изборните помещения

Заповед № АПИОЧР -66/23.05.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.