вторник, 05.04.2016

Медицински център 1
/Поликлиника/
Бул. „Свобода” 1
Тел. 0746/ 32079; 0746/ 32128

Медицински център „Св. Св. Козма и Дамян”
Гр. Сандански
Ул. „Мелник” 9
Тел. 0746/ 31217

Районна здравноосигурителна каса
Офис – Сандански
Тел. 0746/ 30098

Регионална здравна инспекция
Гр. Сандански
Бул. „Свобода” 1
Тел. 0746/ 30626