сряда, 11.04.2018

Със Заповед № АПИОЧР-66/ 10.04.2018 г.  на кмета на община Сандански, 12 април /четвъртък/ е определен за празничен и неприсъствен за всички дружества с общинско участие, Общинска администрация и звената към община Сандански на територията на град Сандански във връзка с честването Празника на града.

Заповедта може да бъде изтеглена: ТУК