вторник, 06.08.2013

Заповедта на кмета на община Сандански за състава на работната група за изготвяне на Общинския план за развитие на Община Сандански за периода 2014-2020 г. може да изтеглите  Тук