петък, 08.05.2020

Заповед на кмета на Община Сандански за отмяна на Заповед № АПИОЧР-45/20.03.2020 г. и възобновяване на функционирането на „Синя зона“ в град Сандански.