вторник, 06.10.2020

Заповед № 140/06.10.2020 г. за преустановяване работата в Детска градина „Дора Габе“ за срок от 14 дни и отмяна на Заповед № АПИОЧР – 139/05.10.2020 г. може да бъде изтеглена ТУК.