четвъртък, 31.05.2018

Заповед № ХСД-20/30.05.2018 г. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г. може да бъде изтеглена ТУК.