четвъртък, 31.05.2018

Заповед № ХСД-21/ 30.05.2018 г. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация може да бъде изтеглена ТУК.