четвъртък, 02.05.2024

Заповед на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов с № ОКССД – 35/30.04.2024 г. може да бъде изтеглена ТУК.