петък, 28.04.2017

Заповед № АПИОЧР-80/28.04.2017 г. на кмета на община Сандански- Кирил Котев е сканирана и може да бъде изтеглена ТУК