четвъртък, 07.03.2019

Заповед  № АПИОЧР – 14/ 07.03.2019 г. на кмета на община Сандански – Кирил Котев може да бъде изтеглена ТУК.